Có ai biết địa chỉ và tel của bác sỹ Hương_ phó khoa sản bệnh viện C không cho tớ biết với.
Cảm ơn nhiều!