chao ca nhà!tu khi co thai toi nay duoc 21 tuan minh toan đi kham o PSQT (minh chi đinh kham bac si Xuân Lan)va minh cung tinh sinh o benh vien nay luon vay co me nao co kinh nghie sinh benh vien nay khog xin chia se cho e voi.E du sinh vao dau thang 6 vay nen xin nghi lam vao giưa thang 5 duoc khong cac me.