Hôm nay đọc bài viết trên báo nói về quá tải ở các BV TD, HV.... vì heo vàng. Ngay có PSQT & FV cũng đông và nghe nói là chuyên môn và việc chăm sóc sơ sinh (trường hợp đặc biệt) không tốt, đều phải chuyển sang Nhi Đồng.

Mình định sinh ở PSQT vì tập 1 cũng sinh ở đó rồi. Bây giờ nghe nói thế này thế nọ mình cũng lo lắng. Biết sinh ở BV nào đây?

Có mẹ nào kinh nghiệm đã sinh ở BV An Sinh - Phú Nhuận - SG chưa? Có ý kiến thế nào về dịch vụ, chất lượng nghiệp vụ chuyên môn của BS? Vui lòng chia xẻ nhé.

Mình tìm các topic trong đây rồi, chưa thấy có topic nào về BV này hết.:rolleyes: