Có mẹ nào khám thai và chọn bệnh viện Vạn Hạnh để sinh không zi? Chia sẻ kinh nghiệm cho mình với