Có chị nào đã từng khám tại phòng khám của bác sĩ Vân (Đội Cấn) và được bác sĩ đỡ sinh thường hay mổ đẻ thì chia sẻ kinh nghiệm với em với. Em định đến khám ở đó. Thanks các chị nhiều!