Có mẹ nào đã từng qua khám và được bác sĩ Kim Anh - BV Hùng Vương đỡ đẻ chưa?, chia sẻ kinh nghiệm với em với. Thai em 34 tuần rồi, cũng dự tính nhờ bác sĩ Kim Anh. Ai có thông tin gì, chia sẻ cho em với.