Các mẹ ơi, em bị sốt xuất huyết lúc thai 6-7W. Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp em đi! em đang lo lắng quá!