Mình sắp sinh, liệu khi mình sinh ở trạm xá thị trấn thì các giấy tờ có đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm trợ cấp thai sản không? Mọi người ai biết trả lời giúp mình với nhé! Thank rất nhiều.