Em đc 32 tuần . Mẹ chồng muốn e sanh ở bvndgđ cho gần nhà . Các mẹ nào sanh ở bvndgđ cho e chút kinh nghiệm nha . Sanh thường bao nhiu ? Sanh mổ khoãng bao nhiu ? Và mình bồi dưỡng thêm cho bác sĩ bnhiu vậy ạ ? Bsi~ nào ở bvndgđ đỡ đẽ tốt vậy các mẹ ^^ tks