Cho mình ngoài le một chút. Mình đang muốn mở cửa hàng kinh doanh đồ sơ sinh. Có mẹ nào ở Hà Nội cho mình vài địa chỉ lấy hàng giá rẻ nhất với