Em nghe nói siêng ngắm ảnh em bé đẹp sẽ sinh con đẹp.
Mọi người có ảnh con nít đẹp không share em với
kYp9vNsYfPtu6ZJRcYOaMDzkG9OoqdfOUgX9Pu3Kwn6h8oJ-l5yiVKYOBC7lBzDHYSePjWaCXOUdkpHtVBgxYZp5EzCPzw