Em là thành viên mới ,xin ra mắt các mẹ,chào các mẹ,em có một số kinh nghiệm(của riêng em) xin chia sẻ,đóng góp cùng các mẹ đang mang thai.Khi mang thai em đã uống viên can xi hiệu Trucal trong suốt 9 tháng mang thai và con em rất cứng cáp sau sanh,chỉ một tuần sau sanh bé đã có thể ngóc đầu khỏi tay mẹ và một tháng đã biết ê a trò chuyện và rất lanh lẹ