Hôm nay em đi xét nghiệm nội tiết vào ngày 3 của chu kỳ kinh kết quả như sao:
- FSH: 5.80
- LH: 4.22
- E2: 28
- Prolactin: 353,19
Có ai hiểu giải thích hộ em với ạ