:Smiling: Em chao các chị và các bạn,hihi
Hôm nay lần đầu tiên tham gia.
Mong các chị chỉ dẫn cho với ạ.:Smiling: