các mẹ ơi! có mẹ nào biết về bệnh viện châm cứu TW chưa?. đã có mẹ nào dẫn con đi châm cứu ở đó chưa? nghe nói ở bệnh viện châm cứu Tw có khoa châm cứu dành cho trẻ e bị tăng động giảm chú ý. vậy đã có mẹ nào dẫn con đi chưa?.
Hiệu quả thế nào? xin chia sẻ thong tin cho mình với nhé. xin cảm ơn các mẹ.