Nhà cháu bị chẩn đoán là rối loạn THTV nó sinh đủ thứ khó chịu đặc biệt là ù tai và mất ngủ, BS cho thuốc Laroxyl(ngày 1v) và Stresam(ngày 3v) nhưng nghe nói 2 thuốc này có nhiều tác dụng phụ, ai đã từng dùng hoặc biết về bệnh và thuốc này xin được chỉ giáo, đang rất băn khoăn.