Cho em hỏi. Nước biển xisat hết hạn sử dụng có xài tiếp được hay không?