Con em 13 tháng lười ăn lắm, cho đi khám bs kê kẽm Conipa có mẹ nào cho con uống loại này chưa.Cho em thông tin cám ơn các mẹ nhiều.