Con mình 13 tháng. 5 hôm nay bé bị nổi các mụn nhỏ li ti, liền kề nhau ở háng, không đỏ, không mưng mủ, không nước. Cứ đến đêm là bé ngứa, lấy tay gãi 1 cách vô thức. Vừa ngủ vừa gãi ý. Bé cũng không bị đau, ban ngày cứ chơi ngoan như cún vậy. Mình bôi xanh metylen từ hôm đó tới giờ mà thấy không có gì thay đổi cả. Có mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này thì mách mình với. Rối trí quá.