Chào mọi người. Mình sắp sinh baby cần mua cũi gỗ cho bé.
Mom nào không dùng nữa cần thanh lý thì cho mình biết nha.