Đã bố mẹ nào có con hỏi câu này chưa? cái gì trẻ cũng có thể đưa thành câu hỏi cho bố mẹ được.
Hôm qua, bé nhà mình vừa hỏi mình:
- Bé: Mẹ ơi, mục đích là gì?
-Mẹ: (Chắc phải đi tra từ điển tiếng Việt cho chuẩn mất), mình hỏi bé: thế theo con "mục đích" là gì?
- Bé: khi mình đứng ở trước vạch, ném trúng vào ô ở phía trên gọi là mục đích( cái này là bé mô phỏng như mình chơi ném dây chun, phải ném trúng vào trong ô thì mới được ăn". Theo mình hiểu thì mục đích ở đây theo bé giải thích là phải làm sao để đạt được mục tiêu đặt ra). Và mình đi tra từ điển Tiếng Việt thì cũng đúng như cách mình suy luận từ cách giải thích của bé. Và mình trả lời:
-Mẹ: Mục đích là con phải làm sao để cố gắng đạt được việc con đã đặt ra. ví dụ, con muốn cuối tuần cô tặng con bé ngoan thì trong suốt cả tuần con phải luôn ngoan ngoãn, đi học đúng giờ, đi ngủ đúng giờ, ...