Nếu cuộc đời anh không có em
Cũng như cây chẳng có mặt trời
Chỉ còn lại một màu đen tăm tối
Sẽ héo tàn theo năm tháng mà thôi.

TÁC GIẢ: PHẠM SỸ LONG

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Traitimmocoi88