Hello.
Có những thứ không phải muốn là có ngay được mà cần có sự chờ đợi.
Nên bạn hãy chờ và đợi và sẽ có một ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn, bạn nhé.
Thân. melinhsgnew@gmail.com