Xin chào mọi người.
Tôi tên Bình, Bùi Đăng Bình.
Tôi làm công việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Tôi công tác ở Viện Ngôn ngữ học. Tôi nhận dạy các lớp tiếng Việt riêng tại nhà và/hay văn phòng của người học. Các bạn liên lạc với tôi qua email nhé: bdbinhvnn@gmail.com
Tôi xin cảm ơn mọi người đã xem bài viết này.
Bình