Tình hình là e mới chuyển về Bắc Giang lấy chồng lên chân ướt, chân ráo k biết chỗ nào khám sản tốt nhỉ các mẹ? e ở thành phố ạ!
Ngóng tin các mẹ....