Cuối tuần này, em định đi nhổ răng khôn ở Nha khoa số 1 Hàng Tre. Các mẹ cho em xin ít kinh nghiệm về Nha khoa này với ạ.