Bạn ơi mình có chị bị Ung thư phổi di căn xương. Bnaj có thông tin thầy thuốc ở sài gòn chia sẻ thông tin cho mình với