chào các bạn, mình muốn tìm trung tâm cho trẻ,
muốn được kiểm tra thử trước, rồi xem có được không, mình cảm ơn.