Em thấy ở phần chữ ký các Bố ,các Mẹ hay có chữ chạy . Bố mẹ nào có phần mềm để làm hiệu ứng chữ chạy đấy cho em xin với . Em xin cảm ơn các Bố các Mẹ nhiều !