Mình đang định mở lớp mầm non tư thục, mình có Chứng Chỉ Sư Phạm Tiểu Học(thuê lại)
vẫn chưa biết phải bắt đầu như thế nào với các bước thủ tục giấy phép,và phải thỏa thuận
thuê lại bằng cấp như thế nào,và chút kinh nghiệm hoạt động. Rất mong các bậc anh chị,
các tiền bối nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo, chia sẻ cho mình với, mình rất cảm ơn nhiều.
Xin đóng góp chút tâm sức,kinh nghiệm cho mình.