Mình đang apply vào 1 số trường quóc tế như Việt Úc, Singapore... Có mẹ nào biết về kinh nghiệm làm việc và lương thưởng trong đó như thế nào ko? Co mình xin chút ý kiến nhé!