Mình có con gái chuẩn bị lên lớp 9 rồi thi chuyển cấp. Mình có ý định cho con thi vào trường chuyên ngoại ngữ nhưng chưa cho cháu đi ôn ở đâu cả. Mình đang sốt ruột quá. Học trung tâm thì không yên tâm lại sợ tốn time nên mẹ nào có kinh nghiệm gì hay chỗ học nào tốt thì share cho mình với. Cảm ơn nhiều nhé