Em đang làm dự toán bước TKBVTC của cầu có phần thi công chưa nhiều kinh nghiệm mẹ nào cùng nganh PM giúp em với ạ .
Tiện đây em xin hỏi giá của vải địa kỹ thuật ko dệt và vải địa kỹ thuật gia cường ạ . Cảm ơn các mẹ đã đọc tin