Em học về chuyên ngành xã hội, cụ thể là viết lách và ngoại ngữ, truyền thông báo chí linh tinh...

Đợt vừa rồi chán việc quá em nghỉ nhà để kiếm việc khác thì tình cờ "dính" ngay con Nhím trong bụng Em chỉ kịp làm mấy tháng một cái dự án thời vụ, xong rồi thì còn những 3 tháng nữa mới đẻ, nằm nhà chán quá mà cũng đói nữa. Vả lại em cũng hơi lo lúc đẻ xong chưa kịp có công việc, lại nằm dài thì em lụt nghề lắm. Em thèm có công việc làm online tại nhà nào đó, chỉ cần làm ở nhà, tầm 2-3 triệu đổ lại cũng được, nhưng thanh toán đúng hạn chứ em mà viết báo chí là chẳng hiểu sao bọn nó cứ om thối cả ra mới được nhận nhuận bút, oải lắm ạ. Mà tạm thời không nghĩ ra việc gì cụ thể để làm nữa, mà cũng chưa biết có mối nào không nữa.

Các mẹ ở đây có kinh nghiệm về vụ này tư vấn em với ạ?