có bạn nào đang học Cử nhân Anh văn hệ ĐT từ xa của ĐH Hà Nội không cho mình hỏi chút :

Mình muốn biết chất lượng đào tạo có thể chấp nhận được không ?

Học từ xa như vậy thì khả năng giao tiếp sẽ thế nào ? có bị hạn chế nhiều không ?