Có mẹ nào làm ở công ty tư vấn khai minh không, cho em hỏi chế độ đãi ngộ và lương bổng ở đây thế nào ạ, trang web của công ty đây ạ:

http://kmc.vn/index.php/space/gate/service/2/