Mấy chị cho em hỏi là học ngành Marketing nên học ở ĐH Kinh tế TPHCM hay học ở Bưu chính viễn thông nhỉ ?