Mod xem giúp mình phần này nếu bị coi là vi phạm hay quảng cáo thì xóa giúp mình nhé, nhưng thực sự mình chỉ muốn chia sẻ một địa chỉ hay thôi.

Mình tình cờ vào địa chỉ facebook này, họ tổ chức thi viết về cảm xúc của bạn theo chủ đề 'To me, Hanoi is....'. Mình nghĩ đây cũng là cách học và tự tin thể hiện khả năng tiếng Anh của bản thân một cách hiệu quả và đầy cảm xúc. Mình thấy nhiều bạn tham gia không phải có trình độ cao nhưng những chia sẻ bằng tiếng Anh của các bạn ấy khá xúc động.

Ví dụ

"TRÀ ĐÁ" is in Hanoi's heart. Just spend time looking around all the
corners: "TRÀ ĐÁ". Just ask your friends drink something: "TRÀ ĐÁ".
Just recognize people without any socially different levels: "TRÀ ĐÁ".
Just gossip with work discussions: "TRÀ ĐÁ". Just taste your freeze
...winter with "TRÀ ĐÁ". ^_^.

------
To me, Hanoi is what most of my casual. Hanoi with autumn yellow leaves, flowers smell fragrant milk passionate my love students is also associated with the streets, drop her in the wind, hearts peace ... All are now just memories, but Hanoi still here, have seen to date me happy. Hanoi for me is the most peaceful da...y ... with many street crowd , with many people are busy , the people with friendly smiles. With me ... everything is an experience ...and Ha Noi was make me an experience...♥

(nguồn: http://www.facebook.com/profile.php?...586046&index=1)

Nếu có những phong trào như thế này trên diễn đàn webtretho cũng rất hay và rất ý nghĩa.

Các bạn nghĩ thế nào?