Chả là em có cái CV yêu cầu viết bằng Tiếng Anh mục tiêu nghề nghiệp trong vòng 3 năm tới. em apply vị trí GDV, các chị giúp em với nhóe .
" Mục tiêu nghề nghiệp trong vòng 3 năm tới là trở thành một Giao dịch viên giỏi, được lãnh đạo tin tưởng, phấn đấu trở thành Kiểm soát viên trong vòng 2 năm cống hiến tại ngân hàng. Và để thực hiện được điều đó, tôi sẽ cố gắng học hỏi , trau dồi kỹ năng, kiến thức về nghiệp vụ thông qua các khóa huấn luyện, đào tạo của Ngân hàng và những trải nghiệm thực tế. Tiếp tục rèn luyện khả năng Tiêng Anh để phục vụ tốt cho công việc của tôi sau này"
có gì bổ sung cho em nhá