Vỏ chai Argon loại lớn 40 lít, 47 lít được text đạt áp suất 250 bar, Chiết nạp chai Argon với áp suất 150 bar.

  • Vỏ chai Argon loại lớn ứng dụng chứa khí Argon đối với các nhu cầu sử dụng khí Argon với số lượng nhiều.
  • Vỏ chai Argon lớn ứng dụng chứa khí Argon sử dụng trong hàn công nghiệp, trong các phòng thí nghiệm, nghiên cứu phân tích sử dụng với số lượng nhiều.

Công ty KCN Tiến Phát chuyên sản xuất và kinh doanh khí Argon, khí Argon tinh khiết, các loại khí hóa lỏng, khí công nghiệp, bán vỏ chai Argon trên toàn quốc.
Thông tin chi tiết liên hệ: Mr TRƯỜNG
Sđt: 0934152285, Mail: duongtruongkt@gmail.com.