Em đang làm các video về trò chơi tuổi thơ, các mẹ cùng chia sẻ các trò chơi tuổi thơ của các mẹ với ạ, em sẽ làm để phục vụ các mẹ và chia sẻ rộng rãi. Đây là video đầu tiên của em các mẹ ủng hộ nhé