QBzG90gSEVBN4KaidClUna8NwvLjZb7oO3UsjNUbVbyTJGWDw2D9OHMCapRWfczI0CMdoGsZbLSDsf0ESPaEV769wkXntQCông ty Ottogi Việt Nam cần tìm NPP, ĐL cho sản phẩm mì ăn liền, gia vị thực phẩm. 
Khu vực Miền Nam ạ
Chính sách tốt.
Mọi người ai có nhu cầu ib hoặc lh 0984660241