Mình đang có nhu cầu học tiếng Anh giao tiếp cho nhu cầu công việc quanh khu vực phố nối mỹ hào
Mới đầu tính lên hà nội học mà xa quá, công việc lại bận rộn
Ai biết địa chỉ nào ở chỗ mình học tốt chỉ giúp mình với?
Mình cảm ơn