Em mới tham gia vào diễn đàn nên còn rất nhiều bỡ ngỡ, mong các mom giúp đỡ nhiều. E tên Châu, ở Bình Dương mong làm quen với các mom gần xa ạ