năm nay là năm đầu em làm dâu, mẹ chồng lại giao cho em nhiệm vụ quan trọng là đi đặt vàng mã, để cuối năm đi trả nợ bà chúa kho... em lên hàng mã hỏi mà 1000/1 cây. em mua 6000 cây vị chi là 6000000.... kinh tế khó khăn nghe xót quá mẹ nào biết cửa hàng nào làm giá gốc bảo em với, may chăng giảm đi tý.... giúp em gấp nhé... em cảm ơn nhiều:Rose: