Bộ đội công tác tại đơn vị sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện nghèo lắm, mấy cậu trung - thượng úy cơ quan mình đang có nguy cơ ế xưng xỉa không lấy nổi vợ kia kìa,( Thưong úy hệ số cũng chỉ có 5,0x830.000đ thôi, lại còn trừ đủ thứ nữa chứ)! Bác nào tháng nộp cho vợ 3T là ngoan lắm rùi, đáng biểu dương :Rose: ( Tất nhiên cũng có trừong hợp ngoại lệ,thu nhập có cao hơn nhưng ít lắm lắm, các đồng chí thành đạt ấy được coi là Biểu Tượng của bạn bè toàn khóa ngay lập tức ...).