Tiêu chí lựa chọn phần mềm quản lý khách sạn
Phần mềm quản lý khách sạn (PMS) hoặc (HMS) là công nghệ quản trị cho ngành du lịch và lưu trú. Mục đích của phần mềm quản lý khách sạn là tự động hóa mọi hoạt động trong khách sạn/resort. Như vậy những phần mềm này sẽ điều hành mọi hoạt động trong khách sạn, chẳng hạn như kiểm tra được tồn kho - tức là biết được còn bao nhiêu phòng trống tại một thời điểm nhất định. Có rất nhiều phần mềm quản lý khách sạn trên thị trường, mã nguồn mở, phần mềm chạy online, phần mềm web based hoặc phần mềm điện toán đám mây.
Khi lựa chọn phần mềm quản lý khách sạn, bạn sẽ cân nhắc một số yếu tố sau
1. Miễn phí sử dụng thử
2. Tính bảo mật
3. Tính dễ sử dụng
4. Dễ dàng cài đặt và cập nhập nâng cấp
5. Khả năng tích hợp với các hệ thống phần mềm cũng như phần cứng (khóa từ, máy quét hộ chiếu)
6. Đào tạo và hổ trợ

Tìm hiểu thêm:
PMS là gì
Phần mềm quản lý khách sạn Sophia PMS - Công nghệ điện toán đám mây của Amazon