Mn cho mình hỏi bây giờ kinh doanh sữa bỉm cần phải đăng ký giấy phép kinh doanh hay k? Và nếu cần thì đky ở đâu?
Xin cảm ơn