Chiều hôm qua 30/3, Tổng cục Thống kê chính thức công bố số liệu kinh tế vĩ mô 3 tháng đầu năm 2015.

6a8a0d87b566081e05f151130c4a3d52

Theo thống kê tháng 3/2015, trong cả nước đã có tổng cộng 5,283 Doanh nghiệpkhai sinh với số vố đăng ký là 33,700 tỷ đồng, so với tháng trước thì số doanh nghiệp khai sinh đã giảm 23,4%, và 26,5% số vốn đăng ký.
So với tháng 2, thì số vốn đăng ký bình quân của 1 Doanh nghiệp trong tháng đã giảm đi 2%, chỉ đạt 6,4 tỷ đồng. Trong khi đó, số lao động làm việc tại các Doanh nghiệp mới thành lập trong tháng chỉ đạt 68,000 người, đã giảm đi 24,7%. Theo đánh giá của cơ quan thống kê, các Doanh nghiệp mới đăng ký trong tháng đã giảm đi so với tháng trước, nguyên nhân là do tháng 3 là tháng sau Tết Nguyên đán nên nhu cầu sản xuất, kinh doanh mới chưa cao.
Cũng trong tháng 3 đầu năm, cả nước cũng đã có 3,590 Doanh nghiệp đã quay trở lại thị trường kinh tế hoạt động kinh doanh, so với cùng kỳ tháng trước thì đã tăng 138,7%. Bên cạnh đó, cũng đã có rất nhiều những Doanh nghiệp khó khăn phải tạm dừng hoạt động sải xuất, nhưng con số này đã giảm đi đáng kể 47,2%, các doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể là 510 doanh nghiệp, đã giảm 51,9% so với tháng trước. Tổng kết trong quý I, cả nước có gần 20,000 doanh nghiệp khai sinh mới với tổng số vốn đăng ký kinh doanh là hơn 100 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,8% về số doanh nghiệp mới và tăng 13,5% về số vốn đăng ký kinh doanh.
Ngoài ra, trong quý I này cũng đã có 4,741 Doanh nghiệp đăng ký tăng số vốn kinh doanh lên thêm 172,900 tỷ đồng, tính bình quân 1 doanh nghiệp sẽ đạt 5,8 tỷ đồng, đã tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2014. Cũng trong cả quý đã có 265,000 lao động được tạo việc làm tại các doanh nghiệp mới, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.