Em đang muốn mua gương bát quái để treo trước cửa nhà. Bác nào biết về cái này cho em hỏi: Mình cứ mua về và treo thôi hay có phải cúng, lễ gì trước khi treo ko? Tư vấn giúp em cái. Thanks.